Saturday, August 18, 2012

Muhammad dan Sahabah di dalam Bible. bhg 5

Oleh : Imran Haaz/M.I.A.

Sebelum ini telah dimuatkan di dalam blog ini penulisan mengenai berita tentang bakal munculnya Muhammad s.a.w. di dalam kitab yang diimani oleh golongan Yahudi dan Nasrani. Penulisan di bawah tajuk yang sama iaitu Muhammad di dalam Bible sebelum ini, menceritakan bagaimana peristiwa kemunculan wahyu yang pertama kepada Muhammad s.a.w. telah diberitahukan akan berlaku. Peristiwa di Gua Hira’ tersebut telah dimaklumkan hampir 1,300 tahun lamanya sebelum kemunculan Muhammad s.a.w. yang menjadi penutup kepada segala nabi dan rasul. Untuk membaca penulisan tersebut, sila klik pautan ini.

Ayat yang merujuk kepada peristiwa tersebut boleh dirujuk di dalam Kitab Isaiah fasal 29 ayat 11 hingga 12 seperti di bawah:

Akan ditunjukkan kepada kamu, segala yang menyerupai ayat-ayat di dalam Ha Sefer He Khatum, yang mana mereka berikan kepada dia yang berpengetahuan tentang Ha Sefer Sefer (tulisan Kitab ini),  dan Kami katakan padanya, Bacalah, maka dia berkata : Aku tidak mampu, kerana kitab itu tertutup.
Lalu diberikan Sefer tersebut kepada dia yang tidak mempunyai pengetahuan, lalu dikatakan kepadanya: Bacalah, maka dia berkata : Aku tidak tahu membaca.


Penulisan kali ini akan menghujahkan beberapa perkara berikut bagi membuktikan memang benar ayat tersebut merujuk kepada peristiwa di dalam Gua Hira’ di atas Bukit Nur.

        i.            Peristiwa yang berlaku itu akan menamatkan keistimewaan Bani Israel untuk dipimpin oleh nabi-nabi dan pendita-penditanya yang sentiasa mempunyai karamah.
      ii.            Apa yang dimaksudkan dengan Sefer Ha Khatom?
    iii.            Kitab itu akan disampaikan oleh ‘lelaki’?
     iv.            Kitab itu disampaikan kepada dia yang mempunyai pengetahuan tentang Ha Sefer Sefer.
       v.            Kitab itu akan disampaikan kepadadia yang tidak mempunyai pengetahuan.
     vi.            Apakah ayat tersebut tidak pernah diubah untuk dimanipulsai maksudnya?

        i.            Penamatan Keistimewaan Bani Israel Untuk Dipimpin Oleh Golongan Nabi dan Pendita.
Sebelum ayat 11 dan 12 yang memuatkan kisah bagaimana Kitab tersebut akan disampaikan, ayat 10 di dalam Kitab Isaiah fasal menceritakan bagaimana sebaik penurunan wahyu tersebut, Bani Israel akan kehilangan hak serta keistimewaan yang selama ini dinikmati mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Isaiah fasal 29 ayat 10 seperti yang dipetik di bawah :

For the LORD hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes: the prophets and your rulers, the seers hath he covered. (Terjemahannya : Kerana Tuhan akan menyebabkan kamu mengantuk dan tidur lena; (Dia) akan menutup mata nabi-nabimu dan pemimpin-pemimpinmu, begitu juga Dia akan menudungi mata para peramal.) (Isaiah fasal 29 ayat 10).

Sebagaimana konteks Isaiah fasal 29 yang telah disebutkan di dalam penulisan sebelum ini, disebabkan kedegilan Bani Israel dalam mematuhi hukum serta perintah Tuhan, Tuhan telah berjanji akan mematikan hati mereka yang tidak mengikut ketetapanTuhan. Keadaan ini dinamakan sebagai mereka bakal mengalami satu tidur (spiritual) yang sangat mendalam. Mereka seolah-olah manusia yang tidak lagi hidup dengan pedoman. Lalu mereka digambarkan sebagai manusia-manusia yang kelihatan mabuk tetapi tidak disebabkan oleh minuman keras. Mereka juga digambarkan sebagai manusia yang sentiasa terhuyung-hayang sedangkan mereka tidak mabuk kerana arak.

Tiba keadaan ini nanti, Tuhan akan menutupi mata para Nabi Bani Israel dan pendita-penditanya yang diberikan karamah. Ia bermaksud bahawa, keistimewaan Bani Israel sebagai satu umat yang sentiasa diperintah oleh kalangan nabi-nabi akan ditarik balik. Keadaan ini bakal berlaku pada ketika berlakunya satu peristiwa di mana sebuah Kitab yang tertutup diberikan kepada lelaki yang berpengetahuan tetapi tidak boleh membaca yang juga tidak mempunyaipengetahuan tentang kitab-kitab yang berada di dalam tangan mereka.

Nabi s.a.w. pernah bersabda di dalam beberapahadis yang direkodkan bahawa Bani Israel merupakan satu umat yang sentiasa dipimpin oleh golongan para nabi. Jika seorang nabi wafat, terbunuh atau dibunuh, mereka akan digantikan oleh nabi-nabiyang lain pula. Malah Rasulullah s.a.w. juga mengesahkan bahawa dikalangan orang-orang biasa Bani Israel, ada terdapat segolongan manusia yang diberikan Allah kelebihan dalam bentuk karamah dan ilham. Hadis-hadis yang dipetik berikut memperkatakan mengenai situasi ini.

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Bani Israel itu dipimpin (diperintah) oleh Nabi-nabi. Setiap seorang Nabi mati, digantikan Nabi yang lain. Tetapi tidak ada Nabi sesudahku, dan akan ada Khalifah-khalifah. Mereka itu sampai banyak." Sahabat-sahabatnya bertanya: "Maka apakah perintah tuan kepada kami? Beliau bersabda: "Tepatilah baiah (perjanjian) yang pertama, kemudian yang berikutnya. Berikanlah hak mereka, sesungguhnya Tuhan akan menanyai mereka tentang pimpinan (pemerintahan) yang mereka jalankan". (Hadis Riwayat Bukhari)1

 Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Demi sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang daripada umatku mendapatkannya maka ‘Umarlah orang itu. (Riwayat Bukhari)

Satu lagi hadis yang membawa maksud hampir sama diriwayatkan sepertimana berikut :

Dari Sa’ad bin Abi Salamah dari Abu Hurairah r.a. dia berkata, bersabda Rasulullah s.a.w.; “Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dikalangan Bani Israel, ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi, jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya.” (Riwayat Bukhari)2

Dan engkau (wahai Muhammad) tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu (kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis) tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir yang menentang(mu) - akan merasa ragu-ragu (tentang kebenaranmu). (al Ankabut ayat 48)

Tetapi, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Bani Israel sepertimana yang disebutkan di dalam Isaiah fasal 29 ayat 10, semua kelebihan umat itu untuk dipimpin oleh golongan nabi dan pendita-pendita yang mempunyai karamah dikalangan mereka akan dihapuskan serta ditarikbalik. Ianya akan berlaku sebaik sahaja Ha Sefer He Khatum diberikan kepada seorang insan yang bakal muncul lebih dari 1,300 tahun selepas ayat tersebut diwahyukan. Bani Israel telah diberikan amaran yang cukup di dalam sela masa yang mencukupi bahawa sekiranya mereka berterusan menolak ketetapan Tuhan sepertimana yang telah diwajibkan ke atas mereka, kedudukan mereka sebagai umat pilihan akan ditamatkan serta digantikan.
Sebaik Ha Sefer He Khatum diwahyukan, tiada lagi akan wujud nabi-nabi dikalangan Bani Israel dan pendita-pendita mereka tidak akan lagi diberikan kelebihan yang sama sepertimana yang telah mereka nikmati sejak ribuan tahun lamanya.

Persoalannya, apakah Sefer Ha Khatom yang dimaksudkan dalam ayat tersebut 11 dan 12 di dalam kitab Isaiah fasal 29 tersebut.

                 ii.            Ha Sefer He Khatum (הספר החתום ) : Kitab Yang Termetarai atau Kitab Penutup?
Sefer di dalam bahasa Hebrew membawa maksud buku atau kitab. Ia kata  tunggal (mufrad/singular). Bentuk jamaknya ditambah dengan perkataan ‘iym’ yang membentuk kata Sefarim (Kitab-kitab) 3.

Khatum (חתום) seperti yang dijelaskan di dalam buku Hebrew Grammar mempunyai akar kepada perkataan Khatam  4.

Khatum merupakan kata terbitan yang diambil dari perkataan Khatam yang membawa maksud meterai, lengkap serta tertutup. Khatam pula menurut Ancient Hebrew Lexicon merupakan kata yang berasal dari perkataan Tam  yang membawa maksud ‘seseorang atau sesuatu yang menyeluruh, lengkap dan penuh’ 5.

Terdapat pelbagai pendapat yang dikemukakan sarjana Bible mengenai Ha Sefer he Khatum ini.
Kumpulan Pendapat Pertama : Ha Sefer He Khatum membawa maksud tersirat.
Ha Sefer He Khatum dapat difahami sebagai merujuk kepada metafora yang digambarkan serta  disampaikan oleh umat Yahudi dan Nasrani di dalam pengajian Bible mereka. Mereka menjelaskan bahawa Sefer atau kitab yang bakal dibawakan kepada lelaki yang tidak boleh membaca tersebut merupakan kitab yang telah dimeterai dan tertutup dari pengetahuan Bani Israel. Tertutupnya kitab itu menurut penjelasan mereka, adalah disebabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Bani Israel sehinggakan pengetahuan tentang ayat-ayat Tuhan tidak lagi dapat menusuki hati dan perhatian Bani Israel.

Walaupun mereka biasa dan tahu akan segala hukum Tuhan yang telah diberikan kepada mereka, apabila sahaja tiba masanya disampaikan Ha Sefer He Khatum, mereka tidak lagi akan mampu memahami atau membacanya.

Pendapat ini jika diperhatikan adalah mengikut konteks Isaiah fasal 29 tersebut. Kitab atau Ha Sefer He Khatum tersebut akan tertutup dari pengetahuan serta capaian indera mereka. Walaubagaimanapun mereka tidak menjelaskan secara lanjut apa itu Ha Sefer He Khatum yang dimaksudkan apa bentuk konteks peristiwa yang akan mengiringi pemberian Ha Sefer He Khatum tersebut.

Perhatikan pendapat kedua pula seperti yang dimuatkan di bawah.

Pendapat Kedua : Ha Sefer He Khatum Membawa Maksud Tersurat
Terdapat sekumpulan lagi sarjana Bible yang menafsirkan ayat 11 dan 12 Isaiah fasal 29 itu dengan penafsiran literal dengan merujuk kepada Sefer atau kitab yang dimaksudkan tersebut memang benar-benar telah ditutup dengan cara pemeteraian sepertimana dokumen-dokumen rahsia dan sulit dimeterai. Atas kerana sebab itulah, tiada siapa pun boleh membacanya kerana ianya telah dimeterai dan tidak terbuka untuk dibaca. Baik si dia yang boleh membaca dan faham dengan isikandungan kitab-kitab Tuhan sepertimana yang disebutkan di dalam Isaiah fasal 29 ayat 11,  mahupun si dia yang tidak tahu membaca serta tidak mempunyai pengetahuan tentang pengajaran kitab-kitab mereka, kesemuanya tidak dapat membacanya kerana ianya tertutup. Pendapat ini cuba menegaskan Ha  Sefer He Khatum itu merupakan satu bentuk Sefer atau Kitab atau dokumen yang wujud secara zahir atau fizikal dan penulisan yang terkandung di dalamnya telah terlindung dari bacaan oleh sesiapa sahaja  kerana ianya telah dimeterai (sealed) atau dikhatamkan.

Bersandarkan pemerhatian yang dekat dan rapat kepada konteks penggunaan meterai di dalam kitab-kitab serta dokumen yang disebutkan di dalam Bible, kebenaran pendapat kedua ini akan ditelitikan. Persoalan yang cuba dirungkaikan ialah, benarkah Sefer atau kitab yang atau dokumen yang telah dimeteraikan itu tidak dapat dibaca kerana ia tertutup?

Untuk persoalan ini, kita merujuk kembali kepada bagaimana bentuk dokumen-dokumen di dalam zaman Bani Israel dimeterai. Salah satu contoh yang boleh dirujuk ialah bagaimana kisah di dalam Kitab Jeremiah menunjukkan penggunaan meterai ke atas dokumen perjanjian.Ia dikenali sebagai double sealed document. Kisah yang dimuatkan di dalam kitab Jeremiah menceritakan bagaimana Nabi Jeremiah membuat tuntutan ke atas tanah yang menjadi milik keluarganya dengan mengemukakan dokumen perjanjian yang termeterai ini.

Mengikut undang-undang Yahudi, setiap dokumen perjanjian yang dibuat akan ditulis di atas kertas papyrus dan akan dipersaksikan oleh beberapa orang saksi yang dilantik. Kertas papyrus tersebut merupakan sehelai kertas papyrus yang besar dan kemudiannya dibahagikan kepada 2 bahagian. Perjanjian yang mahu didokumentasikan itu akan ditulis sepenuhnya pada satu bahagian.

Setelah siap, isikandungan perjanjian yang telah ditulis pada bahagian yang pertama itu tadi, akan disalin semua setiap patah perkataan dan segala yang terdapat di dalamnya pada bahagian kertas papyrus yang kedua. Bahagian pertama ini kemudiannya akan digulung dan dilipatkan. Setelah digulung dan dilipatkan, bahagian kedua ini akan diikat dan kemudiannya ikatan tersebut akan dimeterai. Dokumen yang disalin pada bahagian kedua tidak dimeteraikan. Ia akan disimpan oleh pemilik dan akan digunakan atau boleh dibaca pada bila-bila masa apabila keperluan untuk menggunakannya timbul. Hanya bahagian pertama tersebut dimeteraikan dan dijadikan sebagai sebuah dokumen salinan yang hanya akan digunakan apabila timbul pertikaian atau dokumen bahagian kedua tersebut rosak. Dokumen yang dimeterai hanya boleh dibukan meterainya dihadapan hakim yang dilantik mengadili sebarang pertikaian atau pembuktian berkenaan legitimasi dokumen tersebut.

Cara penyedian dokumen yang dimeterai ini boleh dilihat di dalam video yang saya muatkan di bawah. Link kepada video penuh berkenaan perkara ini boleh diperolehi dengan klikkepada pautan ini.

Jelas disini, jika kita melihat kepada praktikal kepada penggunaan dokumen yang termeterai di dalam tardisi Yahudi dan Bani Israel, dokumen yang termeterai tersebut tetap boleh diakses dan dibaca sekiranya pihak yang memberikannya kepada pihak kedua atau pihak ketiga mahukan ianya dibaca.

Jadi dari sini, kita dapat fahami bahawa pendapat pertama yang menyatakan Ha Sefer He Khatum itu kitab yang tertutup itu membawa maksud tersirat adalah lebih dekat dengan maksud yang cuba dibawakan dalam ayat 11 dan 12 Isaiah fasal 29.

Menilai konteks ayat di dalam Isaiah fasal 29, Sefer yang dimaksudkan secara jelas merujuk kepada Sefer yang bakal mengandungi wahyu-wahyu Tuhan. Wahyu-wahyu yang dimaksudkan adalah merupakan kesinambungan kepada apa yang telah serta pernah disampaikan kepada Bani Israel. Perbezaannya cuma nanti, ialah wahyu-wahyu yang bakal disampaikan di dalam Sefer itu nanti, tidak akan lagi dapat difahami hatta oleh golongan pendita-pendita Bani Israel sekalipun.

Pada hari diwahyukan Sefer tersebut nanti, kenabian serta segala nikmat yang selama ini dinikmati oleh Bani Israel sebagai umat pilihan Tuhan akan dibatalkan. Mereka tidak lagi istimewa kecuali mereka mengikut ketetapan yang telah Tuhan mereka tetapkan. Iaitu kembali kepada ajaran mereka yang asal yang menyatakan, apabila sahaja nabi terakhir iaitu Muhammad s.a.w. dilantik, mereka perlu beriman kepadanya sebagai satu-satunya jalan selamat di dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat.

Sefer tersebut disifatkan dengan nama Ha Sefer He Khatum. Kitab yang termetarai. Termeterai di sini bukanlah kepada sifat fizikalnya. Ia sudahpun dihujahkan pada bahagian penulisan di atas. Tetapi termeterainya Kitab atau Sefer tersebut ialah pada butir-butir isikandungan serta ajaran dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Sefer ini bakal mempunyai ayat-ayat yang akan dipelihara dari sebarang bentuk pencabulan, pengubahan, kacau ganggu tangan manusia serta penambahan serta pengurangan ayat yang dibuat oleh manusia. Pendek kata, Ha Sefer He Khatum ini merupakan kitab yang terpelihara.

Bertolak dari sini, kita akan cuba memahami apa kepentingan maksud perkataan Khatum yang disifatkan kepada Sefer yang bakal diberikan itu nanti kepada ‘dia yang tidak dapat membaca’.
Untuk ini, saya membawakan kepada tuan-tuan untuk merujuk bagaimana kepentingan maksud perkataan Khatum dan bagaimana ianya disifatkan dengan dokumen-dokumen serta perjanjian sepertimana yang pernah disebut di dalam Bible itu sendiri.

Saya bawakan perhatian sahabat-sahabat pengunjung blog satuhala ini kepada ayat yang tercatat di dalam Kitab Esther fasal 8 ayat 8. Ia berkenan titah raja yang dimeterai dengan meterai Si raja yang tidak akan ditarik balik dan merupakan satu ultimatum. Ia sesuatu yang muktamad dan tidak dapat ditarik balik. Esther fasal 8 ayat 8 seperti di bawah:

Now you write to the Jews as you see fit, in the king's name, and seal it with the king's signet ring; for a decree which is written in the name of the king and sealed with the king's signet ring may not be revoked."

Tidak adil sekiranya saya memetik ayat di atas tanpa memperjelaskan konteks bagaimana ayat tersebut diceritakan di dalam fasal 8 kitab Esther. Esther bermula fasal satu hingga 8 saya ringkaskan di dalam sub-topik di bawah.

Kisah Esther
Kisah Esther bermula apabila Raja Ahasuerus yang dikuasai kemabukan (Ahasywerus) menceraikan isterinya kerana tidak mahu menurut kehendak dirinya supaya isterinya Vashti memperlihatkan kecantikannya dihadapan para tetamunya. Keengganan Vashti menyebabkan Raja murka dan nasihat yang diberikan kepadanya oleh pembesarnya mencadangkan supaya Vashti dilucutkan kedudukannya sebagai Ratu. Ini kerana jika Raja tidak berbuat apa-apa, nescaya menurut kata mereka, para wanita di dalam negeri akan beramai-ramai bangkit memberontak dan tidak akan lagi menghormati suami-suami mereka. setelah diceraikan, tiada ratu lagi menemani baginda. Lalu diadakan satu arahan supaya anak-anak gadis yang cantik dari keluarga-keluarga yang mulia di dalam negeri jajahannya dihantar ke istana untuk dipilih sebagai Ratu. Terdapat kumpulan Yahudi yang mendiami jajahan yang menjadi naungan kerajaan Ahusereus.

Terdapat seorang Yahudi bernama Mordechai. Dia mempunyai seorang anak saudara yang dipeliharanya yang mempunyai rupa paras yang cantik. Anak gadis ini bernama Esther. Lalu Mordechai mengarahkannya untuk bersiap dan menghantarnya ke istana untuk bersama dengan gadis-gadis yang cuba mendapatkan kedudukan di istana. Dipendekkan cerita, apabila raja terpandang kepada rupa parasnya, raja menjadi berkenaan dan menjadikan dirinya sebagai ratu. Mordechai menasihati Esther supaya menyimpan rahsia tentang asal usul keturunannya sebagai orang Yahudi.

Mordechai selalu berada dekat dengan istana. Dijadikan cerita, pada suatu hari dia terdengar tentang sebuah komplot oleh dua orang sida-sida yang merancang untuk membunuh raja. Mordechai segera memberitahukan kepada Esther supaya disampaikan kepada raja. Melalui tips yang diberikan dan siasatan yang dijalankan, sida-sida itu kemudiannya dihukum. Dengan jatuhnya hukuman ke atas mereka, raja kemudiannya melantik Haman anak kepada Hammedhata, orang Aga ke jawatan tertinggi di dalam kerajaan.

Kedudukan ini menyebabkan Haman menjadi bongkak. Setiap kali dia memasuki gerbang istana, mengikut adat, semua orang perlu menundukkan tubuh dan tunduk hormat kepadanya. 

Walaubagaimanapun, di dalam ramai-ramai manusia yang berada berhampiran istana, hanya Mordechai sahaja yang tidak turut sama tunduk memberikan penghormatan kepada Haman. Haman menjadi berang. Lalu disiasat asal usul Mordechai. Setelah berkali-kali dipaksa untuk tunduk dan ditolak Mordechai, Haman yang dirasuk kebencian, merancang untuk membunuh Mordechai. Tetapi tiada gunanya membunuh Mordechai seorang kerana masih terdapat ramai lagi Yahudi di dalam negeri. Lalu Haman, mengambil keputusan untuk menghasut Raja supaya mengeluarkan arahan supaya semua manusia berbangsa Yahudi di dalam negeri tersebut dibunuh.
Dia menghasut raja dengan berkata, “"Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka berleluasa. Jikalau baik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka...” (Esther fasal 3 ayat 8 hingga 9).

Raja yang termakan pujukan kemudiannya membuka cincin meterai pada jarinya dan diberikan kepada Haman untuk diperlakukan semahunya mengikut kebijaksanaannya (Esther 3 :10). 

Haman kemudiannya menulis surat arahan yang kemudiannya dihantar ke segenap pelusuk negeri dengan arahan supaya semua manusia berbangsa Yahudi dimusnahkan pada hari-hari dan ketetapan yang telah ditentukan.

Mendengar tentang perintah yang dikeluarkan serta arahan yang telah ditampalkan ditempat-tempat awam, Mordechai mengenakan pakaian berkabung dan menangisi nasib yang bakal menimpa kaumnya. Dia kemudian ke istana dengan pakaian berkabung. Permintaannya untuk memasuki istana ditolak kerana pakaiannya. Esther mengetahui tentang kehadiran Mordechai. 

Lalu persalinan baru dihantar supaya Mordechai mengenakannya. Mordechai menolak. Lalu dikirimkan sida-sida bernama Hatah untuk berbincang dengan Mordechai. Segalanya mengenai arahan Haman bersama surat perintah tersebut disampaikan Mordechai supaya dibawa kepada perhatian Esther. Setelah berdialog melalui perantaraan Hatah, akhirnya Esther bersetuju untuk menolong bangsanya dan memenuhi permintaan Mordechai biarpun nyawanya nanti menjadi taruhan.

Esther kemudian memasuki pelataran raja. Melihat Esther yang berdiri di sana, hati raja menjadi lembut lalu raja bertanya kepadanya apakah perkara yang dimahukan Esther. Raja berkata sekiranya pemintaannya itu melibatkan raja perlu menyerahkan separuh dari negerinya kepada Esther sekalipun, raja itu sanggup penuhi. Tetapi bukan itu yang dipinta Esther. Esther kemudiannya membuat permintaan supaya rajamenghadiri  jamuan diraja yang akan disediakannya dan menjemput Haman untuk sama menyantap bersama dengan mereka selama dua hari. Permintaan itu dipenuhi. Haman diberitahukan.

Haman yang seronok tentang jemputan itu tidak sabar untuk memenuhinya. Bagaimanapun setiap kali dia ke istana, pasti kelibat Mordechai yang tidak mahu tunduk memberi hormat kepadanya menjengkelkannya. Pulang ke rumah, dia berbincang tentang hal itu dengan isterinya. Lalu isterinya mencadangkan buah fikiran yang bakal menyaksikan Mordechai akan dirujuk kepada sang raja supaya dapat disula dihadapan istana.

Tetapi dalam masa yang sama, si raja yang sedang berada di istana merasakan dirinya tidak tenteram. Lalu dia membuka buku rekod raja dan membacanya. Dalam catatan yang dibuat, dia ternampak nama Mordechai dicatatkan sebagai orang yang bertanggunjawab membantu menyelamatkannya di dalam kes komplot pengkhianatan yang telah dirancang oleh sida-sidanya satu ketika dulu. Apabila ditanyakan kepada para pembesarnya apakah bentuk ganjaran yang diberikan kepada Mordechai yang pernah menyelamatkan nyawanya. Pegawainya mengatakan tidak ada ganjaran yang pernah diberikan. Takdir kini berpusing 180 darjah, sebelum sempat Haman mencadangkan kepada raja supaya Mordechai disula, Mordechai kemudiannya dipanggil kepada Raja untuk dianugerahi kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Apabila Haman hadir di sana, raja bertanyakan kepadanya tentang apa yang perlu diberikan kepada orang yang raja berkenan memberikan kemuliaan ke atasnya. Pada mata fikir Haman, dirinya sndirilah orang yang selayaknya dimaksudkan raja sebagai orang yang bakal diberikan kemuliaan dan kehormatan dari raja. Tanpa berfikir panjang, Haman menyatakan “Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya, kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya: Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya!" (Esther 6 : 9 hingga 10).

Tanpa berlengah, raja kemudiannya mengarahkan Haman untuk melakukan apa yang dia katakan tersebut dan mempersiapkan Mordechai. Haman nyata kecewa kerana bukanlah dia yang dimaksudkan raja. Dia kembali ke rumahnya dan mengadu kepada isterinya. Isterinya berkata, jika sorang Yahudi seperti Mordechai boleh membuat seperti ini kepadanya, apatah lagi kaum-kaumnya yang lain.

Sedang berdialog dengan isterinya, datang sida-sida raja menjemput Haman untuk ke jamuan yang disediakan Esther pada hari kedua. Pada jamuan tersebut, raja bertanyakan kepada Esther apakah permintaan yang sangat-sangat dimahukan Esther untuk diperkenankan oleh raja. Esther menyatakan bahawa hanya satu yang dia pinta, iaitu dia dan kaumnya tidak dibunuh dan diapa-apakan. Esther memberitahu bahawa terdapat arahan yang dikeluarkan bagi pemusnahan besar-besaran bangsa Yahudi. Lalu raja bertanya kepadanya, siapakah yang mengeluarkan arahan sedemikian rupa. Esther kemudiannya menunjukkan kepada Haman yang berada di situ. Raja menjadi murka kepada Haman, lantas raja keluar dari perjamuan tersebut. Haman yang takut tidak keluar bersama raja tetapi merayu memohon nyawanya dilindungi dengan merayu kepada Esther. Dia melutut kepada Esther ditempat Esther berbaring. Raja yang kemudian memasuki istananya kembali, apabila melihat situasi sedemikian rupa, menjadi semakin murka. "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" (Esther 7 : 10)

Mendengar murka sang raja, pembesar istana meluru dan mencadangkan supaya Haman disula pada tiang sulaan yang telah didirikannya berhampiran rumahnya yang pada awalnya diniatkan supaya Mordechai disula di situ. Takdir berubah 180 darjah. Haman disula. Lalu raja mengeluarkan surat perintah membatalkan arahan Haman supaya kaum Yahudi dibunuh kesemuanya di negeri tersebut. Lalu raja berkata kepada Esther dan Mordechai, bahawa baginda menitahkan supaya arahan Haman itu ditarik balik dan arahan baru yang dikeluarkan baginda yang dimeterai (Khatum) dengan meterai diraja, tidak akan dapat ditarik balik kembali.

Jadi, itulah kisah yang menceritakan konteks penuh bagaimana Khatum yang dimaksudkan itu membawa maksud sesuatu yang telah ditetapkan serta tidak akan diubah lagi setelah ia dikhatamkan atau dimeterai.

Ha Sefer He Khatum Merujuk Kepada al Qur’an
Jelas sepertimana di dalam konteks yang dipersembahkan, Ha Sefer He Khatum itu secara jelasnya merujuk kepada sebuah kitab yang akan diberikan kepada seorang lelaki yang tidak dapat membaca, dan bersama perlantikannya, tiada lagi tunas kenabian yang akan tumbuh serta segala keistimewaan yang pernah diberikan kepada Bani Israel akan ditamatkan. Malah kitab itu sendiri merupakan sebuah kitab yang terpelihara dan tidak akan dapat diubah oleh sesiapa sahaja. Ini kerana yang mengkhatamkannya ialah Raja kepada segala Raja iaitu Allah, Tuhan Pencipta serta Pentadbir sekelian alam.

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya. (al Hijr ayat 9)

Terdapat banyak bukti yang Bible pada hari ini telah diubah dan dimanipulasikan ayatnya supaya sedapat mungkin ia menyembunyikan perihal serta berita-berita tentang kemunculan Muhammad s.a.w. dan pelengkap agama Islam bersama al Qur’an yang merupakan kitab perjanjian terkahir yang akan diwahyukan kepadanya. Menilai semua konteks ini dan di dalam segala bentuk kekelabuan yang cuba dijalankan bagi menyelindungkan konteks serta rujukan sebenar mengenai ayat-ayat seumpama ini, kebenaran tetap akan muncul dengan izin Allah pada ketika Dia mengizinkan ianya berlaku.

Bersambung nanti.. InsyaAllah.. sebelum 11:45 malam  24 September 2012.

Rujukan :
1)       Ibnu Kathir, al Bidayah wan Hinayah, m/s 175
2)      Ibid.
3)      Miles V. Van Pelt & Gary D. Practico, The Vocabulary Guide to Biblical Hebrew,(2003), Zondervan, Grand Rapids, Michigan, m/s
4)      Ibid, m/s
5)      Jeff A. Benner, The Ancient Hebrew Lexicon of The Bible :Hebrew Letters. Words and Roots Defined Within Their Ancient Cultural Context, (2005), Virtualbookworm.com,    


© 2012 Muhammad Ibn 'Az. Hakcipta terpelihara. 
Perhatian... Kepada pembaca yang berminat untuk menyalin artikel-artikel yang terdapat dalam blog ini ke mana-mana blog-blog atau email bagi tujuan perkongsian ilmu dan dakwah dan bukan bagi tujuan komersil, anda dibenarkan untuk berbuat demikian dan pihak kami berharap agar pihak anda dapat menyatakan dengan jelas www.satuhala.blogspot.com sebagai sumber artikel-artikel ini diambil. Semua artikel dalam blog ini merupakan hasil karya Muhammad Ibn 'Az. Semoga semua ilmu yang dikongsi akan memberi manfaat kepada semua. Semua artikel hasil karya Muhammad Ibn 'Az didalam blog ini ini dilindungi dibawah Akta Hakcipta 1987. Semua penulisan di dalam blog ini ditulis dan digarapkan bagi tujuan membantu semua orang Islam dan pihak-pihak yang mahu memahami Islam menangkis fitnah, propaganda, polemik yang cuba ditimbulkan serta bagi membantu menyedarkan muslim tentang apa sahaja perkara yang sedang berlaku disekeliling mereka. Jika terdapat rakan-rakan pengunjung yang bukan Islam mendapati isikandungan penulisan di dalam blog ini tidak selari dengan apa yang difahami mereka di dalam agama mereka, mereka bolehlah membuat kajian dan penelitian sendiri, termasuk mendapatkan rujukan dari pihak yang professional dan pakar di dalam bidang mereka bagi mendapat satu kepastian jelas untuk membantu mereka membuat penilaian. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih apa yang betul dan benar untuk menjadi pegangan hidup mereka. Jadi, carilah kebenaran dengan membuat kajian, penelitian dan siasatan sendiri supaya dapat membantu anda mencapai satu keputusan yang tidak dipaksakan oleh mana-mana manusia untuk anda mengikutinya. Setiap jalan yang dipilih adalah atas keputusan anda setelah penilaian dan kajian memberikan satu bentuk kepuasan kepada akal fikiran anda sebagai manusia di dalam mencari kebenaran. Blog ini dan segala isikandungannya adalah untuk Muslim. Sebagai penulis blog ini, saya sudah mengambil segala langkah mengikut kemampuan, pengetahuan serta keupayaan saya untuk memastikan setiap penulisan di dalam blog ini keseluruhan strukturnya memaparkan isikandungan yang benar. Tetapi saya ingin menegaskan kepada semua pengunjung supaya semua isikandungan blog ini ditelitikan, diperiksa dan dikaji terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan untuk menggunakannya dan mempercayainya. Semua pengunjung dinasihatkan untuk mencari kebenaran melalui penelitian, kajian, pemeriksaan dan kepastian sendiri. Jadikan ini sebagai satu budaya. Sebagai manusia, kesilapan boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa. Sekiranya ada kesilapan, saya memohon jutaan maaf dan harap dapat maklumkan supaya dapat diperbetulkan. Terima kasih atas kunjungan anda. 

1 comments:

Kupasan yang cukup menarik. Ternyata agenda jahat Ahli Kitab untuk menyembunyikan kebenaran tidak berhasil. Maha Suci Allah yang memelihara sebahagian isi kitab Taurat dan Injil supaya kita Umat Islam dapat meneliti kebenaran.

Saya ada terbaca dalam Mastika perihal golongan2 yang diupah untuk mengubah makna ayat Al-Quran. Ternyata tidak berhasil. Malangnya keegoan melampau golongan yang mengupah ni menghalang hati sesetengah mereka untuk menerima kebenaran kitab suci Al-Quran yang terpelihara ayat-ayatnya.

Terima kasih atas perkongsian maklumat ini abg Imran.
 

Berminat.. Sebarkan Supaya Manfaatnya Lebih Meluas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Follow by Email